>

Škola, jejíž  webové stránky jste právě navštívili, se za dobu svého trvání, od roku 1992, nesmazatelně zapsala svou cílevědomou prací do podvědomí nejen v oblasti učňovského školství, ale i odborné veřejnosti, která je v Pardubickém kraji zastoupena celou řadou stavebních firem, kde naši absolventi nacházejí své uplatnění v praxi.

Škola byla založena a zařazena do sítě škol v roce 1992 pod názvem Soukromé SOU a U stavební, s.r.o., jako první soukromá škola v okresu Pardubice. Od 1. 7. 2014 došlo ke změně názvu naší školy na Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o. Od samého začátku byla hlavním cílem výchova a odborná příprava nových stavebních řemeslníků. Trvalým záměrem školy bylo, a je navázat na dlouhodobé a dobré tradice stavebnictví v našem regionu.

Za dobu existence školy opustila její brány celá řada řádně vyučených absolventů. Na jejich místa nastoupili noví žáci. Jejich výchově a odbornému vzdělání se věnovalo velké úsilí celého kolektivu školy. Jedná se o činnost jistě nelehkou a náročnou, o práci, která nikdy nekončí. Nakolik se tato práce škole bude dařit i v dalším období, prověří další roky.

Z tohoto důvodu si zaslouží velký dík všichni ti, kteří tvořili minulost této školy a její dobré jméno. Poděkování patří ale i všem těm, kteří svou činností i obětavým vztahem ke škole pracují na její současné tváři, tj učitelům všeobecných a odborných předmětů, včetně učitelů odborného výcviku, technickohospodářským pracovníkům a ostatním nepedagogickým pracovníkům školy.

Zvláštní uznání si zaslouží  stavební firmy, na jejichž stavbách se dotvářely praktické znalosti a tříbil se řemeslný fortel  budoucích řemeslníků -  našich žáků, minulých, současných i budoucích absolventů.

Go to top