>
Kód oboru:  36-64-H/01
Popis oboru:  Náplní odborného výcviku daného oboru je ruční a strojní opracování dřeva a materiálů nahrazujících dřevo, zhotovování, sesazování a osazování tesařských výrobků a konstrukcí, stavba dřevěných lešení, kovových lešení, plošin a výtahových šachet, obedňovací práce.
Profil absolventa:  Absolvent oboru tesař se uplatní ve stavebních firmách v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen kvalitně pracovat ve svém oboru s využitím nových materiálů a technologií a provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách:
  • zhotovovat bednění betonových konstrukcí
  • vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken
  • zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, stavět dřevěná i kovová lešení, plošiny a výtahové šachty)

Go to top