>
  1. Výsledky přijímacího řízení byly včas předány do dipsy.
  2. Do 17. června.2024 dipsy na školy zašle rozřazení žáků do škol podle jejich priorit a podle splnění či nesplnění kritérií přijímacího řízení. Školy seznamy zkontrolují a zkontrolované, případně opravené přes CZVV, pošlou zpět do dipsy.
  3. Od 18. do 20. června 2024 se mohou uchazeči seznámit s podklady k rozhodnutí (nezískávají ovšem informace o svém přijetí či nepřijetí).
  4. 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení v dipsy,  na webových stránkách a úřední desce školy.
  5. Pokud škola nenaplní kapacitu školy, může vyhlásit 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do případného třetího kola by se mohly přijímat nejdříve 7 dní po zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řlízení, tedy od 28. června 2024.
Go to top