>

V 1. kole přijímacího řízení byli přijati tito uchazeči:

č.j.

Obor

 
 

PřZ202223/06

36-64-H/01 tesař

 

PřZ202223/19

36-64-H/01 tesař

 

PřZ202223/15

36-64-H/01 tesař

 

PřZ202223/22

36-64-H/01 tesař

 

PřZ202223/18

36-64-H/01 tesař

 

PřZ202223/03

36-64-H/01 tesař

 

PřZ202223/31

36-64-H/01 tesař

 

PřZ202223/04

36-67-H/01 zedník

 

PřZ202223/02

36-67-H/01 zedník

 

PřZ202223/23

36-67-H/01 zedník

 

PřZ202223/12

36-67-H/01 zedník

 

PřZ202223/24

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/07

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/09

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/21

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/16

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/25

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/29

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/14

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/05

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/08

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/02

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/17

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

 

PřZ202223/28

36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

 

PřZ202223/20

36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

 

PřZ202223/32

36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

 

PřZ202223/13

36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

 

PřZ202223/10

36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

 

PřZ202223/11

36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

 

PřZ202223/33

36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

 

PřZ202223/26

36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

 

 

  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, oznámení rozhodnutí, tj. letos nejpozději do 6. 5. 2022). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  • Vzít zpět zápisový lístek Školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo když byl přijat na jinou školu na základě přijímacího řízení v náhradním termínu. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, nebo rozhodnutím o přijetí v náhradním termínu. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
  • Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Go to top