>

Umístění ve 2. kole přijímacího řízení Elektrikář silnoproud – vyhodnocení 11. 5. 2023

Pořadí

č.j.

Obor

 

1.

PřZ2023/40

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

2.

PřZ2023/61

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

3.

PřZ2023/49

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

4.

PřZ2023/56

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

5.

PřZ2023/36

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

6.

PřZ2023/55

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

7.

PřZ2023/70

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

8.

PřZ2023/46

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Přijat

9.

PřZ2023/51

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

10.

PřZ2023/69

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

11.

PřZ2023/62

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

12.

PřZ2023/39

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

13.

PřZ2023/50

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

14.

PřZ2023/71

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

15.

PřZ2023/38

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

16.

PřZ2023/53

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

17.

PřZ2023/54

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

18.

PřZ2023/66

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

19.

PřZ2023/45

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

20.

PřZ2023/64

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

21.

PřZ2023/42

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

22.

PřZ2023/33

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

23.

PřZ2023/41

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

24.

PřZ2023/35

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

25.

PřZ2023/63

26-51-H/02 elektrikář silnoproud

Nepřijat

 

Umístění ve 2. kole přijímacího řízení Manipulant poštovního provozu a přepravy – vyhodnocení 17. 5. 2023

Pořadí

č.j.

Obor

 

1.

PřZ2023/72

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

2.

PřZ2023/75

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

Přijat

3.

PřZ2023/91

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

4.

PřZ2023/73

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

5.

PřZ2023/67

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

6.

PřZ2023/42

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

7.

PřZ2023/83

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

8.

PřZ2023/33

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

9.

PřZ2023/58

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

10.

PřZ2023/86

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

11.

PřZ2023/81

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

12.

PřZ2023/68

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

13.

PřZ2023/74

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

14.

PřZ2023/43

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

15.

PřZ2023/77

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

přijat

16.

PřZ2023/57

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

17.

PřZ2023/82

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

18.

PřZ2023/78

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

19.

PřZ2023/32

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

20.

PřZ2023/89

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

21.

PřZ2023/92

37-51-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy

nepřijat

 

Umístění ve 2. kole přijímacího řízení Tesař – vyhodnocení 17. 5. 2023

Pořadí

č.j.

Obor

 

1.

PřZ2023/85

37-64-H/01 tesař

přijat

2.

PřZ2023/69

37-64-H/01 tesař

přijat

3.

PřZ2023/71

37-64-H/01 tesař

přijat

4.

PřZ2023/90

37-64-H/01 tesař

přijat

5.

PřZ2023/37

37-64-H/01 tesař

přijat

6.

PřZ2023/42

37-64-H/01 tesař

přijat

7.

PřZ2023/41

37-64-H/01 tesař

přijat

8.

PřZ2023/80

37-64-H/01 tesař

přijat

9.

PřZ2023/76

37-64-H/01 tesař

nepřijat

10.

PřZ2023/60

37-64-H/01 tesař

nepřijat

11.

PřZ2023/52

37-64-H/01 tesař

nepřijat

12.

PřZ2023/48

37-64-H/01 tesař

nepřijat

13.

PřZ2023/88

37-64-H/01 tesař

nepřijat

14.

PřZ2023/87

37-64-H/01 tesař

nepřijat

 

Umístění ve 2. kole přijímacího řízení Zedník – vyhodnocení 17. 5. 2023

Pořadí

č.j.

Obor

 

1.

PřZ2023/47

37-67-H/01 zedník

přijat

2.

PřZ2023/65

37-67-H/01 zedník

přijat

3.

PřZ2023/84

37-67-H/01 zedník

přijat

4.

PřZ2023/37

37-67-H/01 zedník

přijat

5.

PřZ2023/64

37-67-H/01 zedník

přijat

6.

PřZ2023/94

37-67-H/01 zedník

přijat

7.

PřZ2023/42

37-67-H/01 zedník

nepřijat

8.

PřZ2023/83

37-67-H/01 zedník

nepřijat

9.

PřZ2023/60

37-67-H/01 zedník

nepřijat

10.

PřZ2023/88

37-67-H/01 zedník

nepřijat

11.

PřZ2023/48

37-67-H/01 zedník

nepřijat

12.

PřZ2023/93

37-67-H/01 zedník

nepřijat

  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  • Vzít zpět zápisový lístek Školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo když byl přijat na jinou školu na základě přijímacího řízení v náhradním termínu. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, nebo rozhodnutím o přijetí v náhradním termínu. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Go to top