>

Ve dnech 9. - 20. 10. 2023 bude probíhat na škole avizovaná výměna nevyhovujích oken. V této době bude docházet k úpravám učebního režřimu. O všech změnách budou žáci i zákonní zástupci informováni formou e-mailů, bakalářů i po žáky zasílanými dokumenty. Termín prací nám byl teprve včera doručen, proto jsme nemohli reagovat s úpravami režimu dříve. Za případné nepříjemnosti se omlouváme.

Go to top