rozvrh

Jste zde: HomeÚřední deska

Výsledky přijímacího řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO školní rok 2019/2020

V 1. kole přijímacího řízení konaného dne 23. 4. 2019 byli přijati tito uchazeči:

č.j. Obor  
 
PřZ201910 36-64-H/01 tesař  
PřZ201907 36-64-H/01 tesař  
PřZ201923 36-64-H/01 tesař  
PřZ201915 36-64-H/01 tesař  
PřZ201922 36-67-H/01 zedník  
PřZ201919 36-67-H/01 zedník  
PřZ201901 36-67-H/01 zedník  
PřZ201905 36-67-H/01 zedník  
PřZ201921 36-67-H/01 zedník  
PřZ201925 36-67-H/01 zedník  
PřZ201924 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201909 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201913 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201914 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201917 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201918 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201920 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201912 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201908 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201916 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201903 26-51-H/02 elektrikář silnoproud  
PřZ201906 36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy  
PřZ201904 36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy  
PřZ201911 36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy  
PřZ201902 36-67-H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy  
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
  • Vzít zpět zápisový lístek Školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
  • Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.