rozvrh

Jste zde: HomeAktualityObnovení odborného výcviku

Obnovení odborného výcviku

Od pondělí 26. 4. 2021 se obnovuje odborný výcvik na středních školách. V tento den nastoupí na týdenní výuku žáci I. periody, tzn. 1E, 1P, 1T, 2Eb, 2P, 2Z. Před začátkem výuky bude probíhat ve škole povinné testování žáků. Pokud bude nějaký nezletilý žák testován pozitivně, musí si pro něho dojít zákonný zástupce, nebo může odejít ze školy samostatně po udělení souhlasu zákonného zástupce. Všichni nezletilí žáci za tímto účelem odevzdají vyplněný tiskopis ohledně udělní souhlasu či nesouhlasu se samostatným odchodem ze školy. Tiskopis můžete stáhnout na odkazu níže::
http://soupardubice.cz/index.php/o-skole/dokumenty/tiskopisy?download=47:souhlas-se-samostatnym-odchodem-ze-skoly-covid
Podrobnější informace dostanou všichni e-maily, nebo jiným zpsobem od třídních učitelů.