rozvrh

Jste zde: HomeAktualityUpozornění k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Upozornění k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Upozorňujeme uchazeče o studium na naší škole a jejich zákonné zástupce, že dle nařízení MŠMT došlo k úpravě přijímacího řízení, díky němuž:

1. Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.

2. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj.2., resp. 3., resp. 4. června 2021.

3. Pokud budete pozváni na osobní jednání k získání podkladů k přijímacímu řízení, je potřeba projít antigenním testem, nebo si přinést potvrzení o jeho provedení jinou institucí (škola, zaměstnavatel...) s výsledkem negativním.