rozvrh

Jste zde: HomeAktualityInformace pro 3. ročníky

Informace pro 3. ročníky

Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách, náhradní zkoušky se konají podle výroku II.opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1ze dne 29. ledna 2021.

Pro možnost konat závěrečnou zkoušku je důležité prospět ze všech předmětů v 1. pololetí. Dle nových pokynů MŠMT lze vykonat opravné zkoušky bez ohledu na jejich počet. Žáci, kteří se pro opravné zkoušky rozhodnou, si musí dohodnout s jednotlivými vyučujícími náplň jednotlivých zkoušek. Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy.

Pokud se žák na opravné nebo závěrečné zkoušky necítí, může 31. 5. 2021 zažádat o opakování ročníku.