rozvrh

Jste zde: HomeAktualityZávěrečné zkoušky 2021

Závěrečné zkoušky 2021

Níže uvádíme výňatek z tiskové zprávy MŠMT k organizaci závěrečných zkoušek 2021. Ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 budou ve 3. ročníku vyučovány pouze odborné předměty. Ze všeobecných předmětů bude zachována pouze matematika (především u oboru Zedník) a ekonomika, přičemž náplň těchto předmětů bude zaměřena na látku potřebnou k úspěšnému zvládnutí závěrečných zkoušek.

Výňatek z tiskové zprávy MŠMT:

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

  • K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.
  • Závěrečné zkoušky se budou skládat ze dvou dílčích zkoušek. Pro všechny žáky bude povinná praktická zkouška a ředitel školy stanoví, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky. Pořadí dílčích zkoušek stanoví ředitel školy a u písemné zkoušky se doba trvání prodlužuje o 30 minut.
  • Ministerstvo ředitelům škol umožní, aby se konalo praktické vyučování i o prázdninách. Tím bude dána řediteli školy možnost a prostor pro doplnění praktických dovedností, který byl omezen ve druhém pololetí předchozího školního roku a je výrazně omezen i v tomto školním roce. S tím souvisí i umožnění školám splnit praktickou přípravu žáků ve vybraných oborech vzdělání za účelem získání řidičského nebo svářečského oprávnění.

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání

  • S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se ředitelům škol doporučuje, aby se v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřili pouze na předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování, a připravovali tak žáky na ukončení vzdělávání.
  • Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.